این واحد تجاری در سال 1369 فعالیت خود را بصورت تخصصی در فروش و عرضه توریهای صنعتی و ساختمانی آغاز و جلب رضایت مشتری همواره سر لوحه کاری این مجموعه بوده و هست اعتقاد ما همواره در راستای واردات بر این اصل میباشد . با واردات توریهای صنعتی که نقش مواد اولیه در صنایع فیلتر سازی ، نفت ، پتروشیمی و دیگر صنایع را دارد کمک به پیشرفت چرخ بزرگ صنعت نموده ، و در این عرصه ادای دین نماییم .

 

 

 

             Copyright  2010 - 2011, toorisara.com  All rights reserved