توریهای استنلس استیل

توریهای سرند فولادی

ورق های مشبک استاندارد

توریهای مشبک لوزی

توریهای حصاری و گابیون

توریهای مرغی و سیم خاردار

توریهای تارو پودی آهنی ( پرسی )

توریهای پلاستیکی یا پلیمری

 

Stanless steel wire netting

Steel wire netting

Perforated Sheet

Expanded Mesh

Chain link fence weaving and gabion

Hexagonal wire netting and barbed wire

Iron wier netting

Plastic mesh

 

 

 

 

 توریهای تارو پودی آهنی ( پرسی )  

 

این توریها از مفتول های آهن جهت مصارف حصار کشی و گارد محافظ استفاده میگردد .

لبعاد آن استاندارد ۲x۱ متر و قطر وایر آن از ۲ میلیمتر الی ۶ میلیمتر میباشد .

ابعاد دیگر بصورت سفارشی میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Copyright 2010 - 2011, toorisara.com  All rights reserved